Nog plaats in Kindergroep

Donderdag 21 november om 15.30 uur start Emergis preventie met een kindergroep in Kloetinge. De groep is bedoeld voor kinderen van acht tot twaalf jaar die ouders hebben met psychische problemen of een verslaving.

De kinderen praten met elkaar over thuis. Ze krijgen informatie, maken opdrachtjes, doen samen spelletjes en andere ontspannende activiteiten. De begeleider van Emergis preventie komt vooraf één keer thuis om kennis te maken met het kind en de ouders. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Voor de ouders is er een ouderavond en een eindgesprek.

KOPP/KVO
De kindergroep van Emergis preventie behoort tot de KOPP/KVO-activiteiten. Dit zijn activiteiten voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Het hebben van een ouder met dergelijke problemen kan voor een kind erg moeilijk zijn, ongeacht of dat kind nog heel jong of al lang volwassen is. Soms zijn er veel spanningen in een gezin, of wordt er nooit over de problemen gepraat. Door middel van de KOPP/KVO-activiteiten stimuleren we dat KOPP/KVO-kinderen wél over hun situatie praten. Op die manier kan voorkomen worden dat ze (later) zelf problemen krijgen. De cursus is gratis en er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met het secretariaat, 0113 26 71 43 of info@emergispreventie.nl. Locatie van de cursus: Emergis preventie, Zwarte Beier 2 in Kloetinge.