Hoe verder? Voor volwassenen die een dierbare hebben verloren door suïcide

In Nederland komen elk jaar ongeveer 2.000 mensen door zelfdoding te overlijden. Dat betekent dat we gemiddeld vijf mensen per dag verliezen. In Zeeland ligt het gemiddelde helaas nog hoger. Voor u als nabestaande (familie, vriend, partner) is het verwerken van een dergelijk verlies een moeizaam proces. Het kan zijn dat u alleen achter blijft of dat u het niet makkelijk vindt er met anderen over te praten. In de ondersteuningsgroep Hoe verder…? van Emergis preventie kunt u uw ervaringen bespreken met andere nabestaanden na zelfdoding. Donderdag 29 oktober starten we met deze lotgenotengroep.

De groep is bedoeld voor volwassenen die een dierbare hebben verloren door zelfdoding. Deelnemers hebben doorgaans last van gevoelens van verdriet, onmacht en schuld. Ze vinden het moeilijk om het verlies een plek te geven.

Onbegrip
Als je door zelfdoding iemand verliest die veel voor je betekend heeft, dan sta je vaak verslagen en machteloos. Praten over het verlies kan in de omgeving onbegrip of zelfs weerstanden oproepen. De nabestaanden hebben het idee dat niemand hun gevoelens begrijpt. Zelf hebben ze juist behoefte aan steun en begrip omdat ze met zoveel vragen achterblijven. Het waarom en de daarmee gevoelens van schuld, verdriet en onmacht blijven hen bezighouden.

Hoe verder…?
Volwassenen leren in de lotgenotengroep Hoe verder…? omgaan met reacties van hun omgeving. Ze leren hoe ze kunnen omgaan met gevoelens van twijfel, verslagenheid en machteloosheid en hoe ze de draad weer (langzaam) kunnen oppakken. Door de uitwisseling met lotgenoten vinden en geven deelnemers steun en begrip. Verder worden ze geïnformeerd over mogelijke oorzaken van zelfdoding en mogelijkheden voor hulpverlening. Er zijn zes tot acht wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur in een gesloten groep. Tijdens de bijeenkomsten wordt stilgestaan bij diverse thema’s. Er wordt vooral gebruik gemaakt van concrete situaties en ervaringen die door de deelnemers worden ingebracht. Het leren van elkaar en het vinden van steun bij lotgenoten staat centraal.

Belangstellenden kunnen voor informatie of aanmelding contact opnemen met Els van Diemen, telefoonnummer 06 20 05 36 33 of e-mail vandiemen@emergispreventie.nl. We kiezen voor een locatie in de regio waar de meeste deelnemers vandaan komen.